top of page

Feestweekend harmonie Kunst en Vriendschap 100 jaar


Op zaterdag 18 mei en zondag 19 mei vierde harmonie Kunst en Vriendschap haar 100-jarig jubileum.

Zaterdagmiddag was voor de jeugd. Kinderen van de basisscholen in Balgoy, Wijchen-Zuid en Nederasselt konden zich aanmelden voor een slagwerkworkshop. In een volle Jan Gerritszaal werd het voor de kinderen en hun ouders een onvergetelijke muzikale ervaring. Gedegen en enthousiast muziekles door zeer vakbekwame mensen van Drum4Fun, ondersteund door de slagwerkers van de vereniging. Een mooie serenade voor de jubilerende vereniging en dat allemaal met heel veel fun.


De avond was voor de leden, maar in een dorp als Balgoy en waarschijnlijk ook elders, is een vereniging niets zonder de hulp van vrijwilligers van buiten de vereniging. Hoe kun je als vereniging een rommelmarkt organiseren zonder vrijwilligers die helpen in de kramen of de voetbalploeg die helpt bij de kassa. Hoe wil je een concert organiseren, als je geen mensen achter de bar hebt, bij de muntenverkoop of als ober. Dat betekent ook dat je geen feestavond kunt organiseren als je de vrijwilligers ook niet uitnodigt. Samen zijn we Kunst en Vriendschap. Vanzelfsprekend zal Kunst en Vriendschap daar waar het kan ook helpen bij andere verenigingen. Bovendien bevorder je door de samenwerking de verbinding met het dorp. Het maakt een kleine dorpsgemeenschap groot en bevordert de leefbaarheid. De band met het dorp is het bestaansrecht van onze muziekvereniging, die voor het merendeel bestaat uit inwoners uit Balgoy en mensen met roots in het dorp. Maar tegelijkertijd is het verenigingsleven van harmonie, en natuurlijk ook van voetbal, korfbal en carnaval een voorwaarde om Balgoy levend te houden. Dat is essentieel voor inwoners en het dorp.


Tijdens de zeer druk bezochte informele receptie en reünie op de zondagmiddag was er ook een concert van de jubilerende vereniging. Een concert met een primeur, een compositie in opdracht van harmonie Kunst en Vriendschap ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan. "Music Village - van Diek tot Wettering", van Jan Bosveld. De titel Music Village spreekt waarschijnlijk voor zich en slaat op de reputatie die we hebben in de regio als het muzikaalste dorp in gemeente en omgeving. De ondertitel: “Van Diek tot Wettering” verdient misschien wel een beetje meer uitleg. Hiermee wordt niet alleen bedoelt dat Balgoy grenst aan de Maas en de Balgoyse wetering, maar verwijst naar het dorpsblad “Van Diek tot Wettering”, de voorloper van het Diosablad. Van Diek tot Wettering was een initiatief van de harmonie en het waren harmonieleden die de redactie deden. Dit geeft de verbinding aan van de vereniging met het dorp, een verbinding die er altijd was tot op de dag van vandaag.

Het bestuur van Kunst en Vriendschap wilde in dit jubileumjaar heel graag de historie van de vereniging beschrijven en laten beleven in een muzikale compositie. Zij vonden het belangrijk dat essentiële historische gebeurtenissen, karakteristieke Balgoyse elementen en de ziel van de vereniging herkenbaar zouden zijn in die compositie. Elementen die zeker verwerkt moesten worden waren de Maas, knotwilgen, het landschap van dijk en polder, de oprichting van de vereniging in 1919 besproken tijdens het schaatsen, het trio van “de Alpenmars” en een specifiek deel voor percussie. De verschillende onderdelen van de vereniging, harmonieorkest, slagwerkgroep en een blaasensemble moeten het muziekwerk samen kunnen uitvoeren en ook onderdelen van het werk moeten los van elkaar kunnen worden uitgevoerd bij specifieke gelegenheden. (Delen van) de compositie moet(en) ook bij opluistering van culturele activiteiten in de gemeente c.q. regio uit te voeren zijn, zodat de compositie als visitekaartje van de vereniging gebruikt kan worden.

Een eeuw herinneringen van de eeuwig jonge harmonie Kunst en Vriendschap kwamen voorbij in het feestweekend.

Gekenmerkte Berichten
Recente Berichten
Archief
Zoeken met Labels
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page