Kalender

Voor actuele informatie over activiteiten in Balgoy ga naar www.balgoy.info

2021

 

 10 juni                       Start van de repetities

 19 augustus             Eerste repetitie harmonie na de zomervakantie

 12 september          Kermisconcert buiten bij het dorpshuis

 30 oktober               Jubileumconcert

 16 november           Ledenvergadering - afgelast

 28 november           Uitwisselingsconcert Harmonie Stad Grave - afgelast

2022

 

 13 februari               Carnavalsconcert 2022 -> doorgeschoven naar 2023

 19 maart                   Uitwisselingsconcert St. Caecilia Ven-Zelderheide uitgesteld!

 22 maart                   Jaarvergadering 20.15 uur

 27 april                      Opluisteren Koningsdag 13.00 uur

 14 mei                       Uitwisselingsconcert met St. Willibrord in Mill

 19 mei                       Donateursconcert

 29 mei                       Optie voor buitenconcert in Kleve

 19 juni                       Rommelmarkt

 26 juni                       Openluchtmis bij Oude Toren

 14 juli                         harmonie laatste repetitie voor de zomervakantie

 18 augustus              harmonie begin repetities na de vakantie

 11 september           kermisconcert

   5 november            jubileumconcert

 20 november            Opluisteren sinterklaasintocht

 medio november     Optie voor uitwisselingsconcert (Venzelderheide/Grave)